AFO NOCNE – jest odmianą ortezy AFO stosowaną na noc. Stosuje się ją w celu podtrzymania efektów fizjoterapii lub po zastosowaniu terapii botulinowej.

W związku z tym że największe rozluźnienie mięśni i aparatu torebkowo-więzadłowego następuje w godzinach nocnych AFO NOCNE jest przekorygowane co daje maksymalną korekcję w najbardziej optymalnych warunkach.
Podobnie jak w zwykłej ortezie AFO stosujemy wewnętrzyny skórzany termoplastyczny. Cechą charakterystyczną ortez nocnych jest ich niska waga.

Nasze realizacje