AFO– Popularnie zwana łuską AFO ( Ankle Foot Orthosis),obejmuję stopę, staw skokowy i goleń. Stosowana jest przede wszystkim w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych, korekcjach deformacji stopy oraz profilaktycznie jako stabilizator stawu skokowego.

W zależności od przypadku chorobowego ortezy AFO mogą posiadać ruchomy ortotyczny staw skokowy z możliwością regulacji ruchu zgięcia i wyprostu w dowolnym zakresie.

W celu jeszcze lepszej korekcji deformacji nasze ortezy posiadają wewnętrzny bucik termoplastyczny, stosowany zazwyczaj w przypadku dużej spastyki, którego zadaniem jest ciągłe utrzymywanie stopy w skorygowananej pozycji  co daje efekty podczas nauki chodu oraz przy zmianach pozycji ciała.

Ortezy AFO najczęściej stosowane jest w przypadku:

niedowładu spastycznego w przebiegu Mózgowego Porażenia Dziecięcego

niedowładu wiotkiego w przebiegu Przepukliny Oponowo-Rdzeniowej

"stopy końsko-szpotawej"

niestabilności stawu skokowego wrodzonej lub nabytej

Nasze realizacje