PROTEZA TYMCZASOWA

Proteza tymczasowa jest to pierwsza proteza nogi jaką wykonujemy po amputacji. Możemy ją wykonać po wcześniejszym zagojeniu i zahartowaniu kikuta. Jest namiastką protezy ostatecznej, zbudowana z prostych i lekkich elementów, lej protezowy wykonany jest z materiału termoplastycznego , który możemy formować, wychodząc naprzeciw zmianom objętościowym we wczesnym etapie po zaprotezowaniu. Kolano protezowe ma funkcje blokady wyprostu, więc zapewnia maksimum bezpieczeństwa podczas rehabilitacji i nauki chodu. Szacowany czas użytkowania protezy tymczasowej to okres od 3 do 6 miesięcy, potem pacjent z protetykiem mogą przystąpić do zaprojektowania i wykonania protezy ostatecznej.

Ze względu na prostą budowę protezę tymczasową charakteryzuje również niski koszt zakupu, mieszczący się zazwyczaj w refundacji NFZ i PFRON.

PROTEZA STAŁA

Proteza stała, często nazywana również protezą ostateczną  lub protezą modularną wykonywana jest dla pacjenta po wcześniejszym przygotowaniu kikuta, ustabilizowaniu jego objętości oraz kilkumiesięcznym użytkowaniu protezy tymczasowej.

 

Zamysł protezy stałej to budowa modularna, gdzie wyróżnimy kilka ważnych składowych:

lej protezowy

kolano protezowe/przegub kolanowy (w przypadku amputacji udowej)

elementy modularne/łączniki

adaptery funkcyjne

stopa protezowa

indywidualne pokrycie kosmetyczne protezy

Modularność protezy stałej powoduje, że do każdego pacjenta możemy podejść bardzo indywidualnie i dostosować podzespoły do jego faktycznego stanu zdrowia, potrzeb motorycznych i budżetu.

Każdy moduł to wiele rozwiązań, dlatego bardzo ważna jest konsultacja z pacjentem, zrobienie dobrego wywiadu i omówienie każdego możliwego podzespołu, który będzie znajdował się w przyszłej protezie stałej.

Modułowość protezy powoduje również, że w przypadku zmiany objętości kikuta, uszkodzenia mechanicznego protezy czy po prostu zmiany potrzeb życiowych nie trzeba wymieniać całej protezy , tylko poszczególny moduł, na przykład lej protezowy czy stopę na bardziej aktywną.

Proszę również pamiętać, że opisane powyżej parametry protezy stałej stosujmy w przypadku amputacji podudzia, uda, wyłuszczenia w stawie kolanowym, wyłuszczenia w stawie biodrowym.

ELEMENTY MODULARNE PROTEZY

Nowoczesna protetyka oparta jest na protezach modularnych, które przystosowane są do wszystkich poziomów amputacji. Nowoczesne protezy przewyższają protezy konwencjonalne zarówno pod względem kosmetycznym, jak i możliwością zastosowania różnorodnych rozwiązań technicznych (stawy kolanowe, stopy protezowe). W konstrukcji protezy modularnej kończyny dolnej wyróżniamy pięć zasadniczych części:

  1. LEJ PROTEZY – służy do połączenia kikuta z konstrukcją protezy,
  2. ZAWIESZENIE – służy do utrzymania protezy na kikucie,
  3. ELEMENTY PRZEGUBOWE – stanowią ruchome połączenia poszczególnych członów protezy (stawy kolanowe, stawy biodrowe),
  4. STOPA – służy do przenoszenia obciążeń, spełnia funkcją podpórczą,
  5. ŁĄCZNIKI – do połączenia elementów protezy

LEJ PROTEZOWY

najważniejszy element protezy, od niego zależy jakość utrzymania kikuta i ogólny komfort użytkowania. W naszej firmie przykładamy szczególną uwagę i staranność do wykonania części protezy przylegającej do ciała pacjenta czyli leja protezowego, gdyż to przede wszystkim od leja zależy komfort i wygoda użytkowania protezy Jako pierwszy w większości przypadków powstaje lej testowo-próbny, który pozwala na łatwe wykonanie niezbędnych dopasowań w przypadku wychwycenia przez Pacjenta ewentualnych niedogodności w trakcie użytkowania protezy.

Stosujemy różne rodzaje lejów oraz zawieszenia. Przy amputacji uda stosujemy lej pełno-kontaktowy wzdłużno-owalny lub lej czworokątny oraz ich modyfikacje. Jako zawieszenie możemy zastosować podciśnienie, lej silikonowy z mechanizmem zatrzaskowym lub pas.

STOPA PROTEZOWA

Wszystkie pozostałe elementy składowe protez kończyny dolnej dobierane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta.

Biorąc pod uwagę doskonałą funkcjonalność szczególnie polecamy naszym Pacjentom stopy dynamiczne oraz stopy z włókna węglowego, których charakterystyka powoduje, że ile energii włożymy w ugięcie stopy tyle energii zostanie oddane imitując pełne przetoczenie stopy.

PRZEGUB KOLANOWY

Przeguby kolanowe w protezach modularnych są również  kluczowym elementem i. Przegub kolanowy musi zagwarantować pacjentowi stabilność protezy zarówno podczas stania jak i fazy podporu w trakcie chodzenia. Steruje on także ruchem podudzia podczas fazy wymachu oraz powrotu do pozycji wyjściowej. Podobnie jak przy stopach protezowych różnorodność przegubów jest bardzo duża, dlatego niezwykle ważną sprawą jest dobór odpowiedniego przegubu kolanowego do aktywności pacjenta, jego wymagań oraz potrzeb. Proszę pamiętać, że jeżeli wymaga tego sytuacja, każdą stopę protezową można wypożyczyć do kilkudniowego przetestowania.

Przeguby kolanowe dzielimy na :

jedno lub wieloosiowe pod kątem biomechanicznym

mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektroniczne, hybrydowe- pod kątem zasady sterowania