Naprawy, korekty, dopasowania protez (również wykonanych w innych zakładach ortopedycznych)

Proteza jest dla każdego Pacjenta produktem wyjątkowym. Pełni ona w jego życiu szczególną rolę. Należy jednak pamiętać, że proteza jest tylko sztucznym zastępstwem utraconej kończyny i jej działanie będzie bardziej lub mniej zbliżone do funkcjonowania zdrowej kończyny. Przy doborze odpowiednich elementów protezy oraz konstrukcji leja bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

Poziom i przyczyna amputacji

Ogólny stan zdrowia

Kształt kikuta

Poziom aktywności

w przypadku protez kończyn dolnych stosujemy czterostopniowy System Mobilności

Wagę, wzrost

Teren po jakim się porusza

Aktywność zawodową i społeczną

Hobby i inne potrzeby

Galeria