Czym jest gorset ortopedyczny do leczenia skolioz ?

Gorsety są zaopatrzeniem ortopedycznym wspomagającym leczenie skolioz, czyli wielopłaszczyznowych skrzywień kręgosłupa.
Stosowanie gorsetu ortopedycznego ma zapobiegać dalszej progresji skrzywienia oraz wpływać korekcyjnie w wielu płaszczyznach na ustawienie samego kręgosłupa.

Mechanizmy działania gorsetu ortopedycznego

Mechanizmy działania gorsetu możemy podzielić na bierne i czynne. Do mechanizmów biernych zaliczamy:

przesunięcie tkanek

czyli ucisk wypukłego miejsca skrzywienia powodujący jego korekcję

elongacja

wydłużenie kręgosłupa osiągnięte poprzez odpowiednie przytrzymanie tkanek

derotacja kręgosłupa

korekcja patologicznej rotacji towarzyszącej skrzywieniom kręgosłupa

bending

(z ang. wygięcie, zgięcie) czyli kontrapunkt dla korekcji górnego szczytu skrzywienia

Do mechanizmów czynnych zaliczamy:

Proteza jest dla każdego Pacjenta produktem wyjątkowym. Pełni ona w jego życiu szczególną rolę. Należy jednak pamiętać, że proteza jest tylko sztucznym zastępstwem utraconej kończyny i jej działanie będzie bardziej lub mniej zbliżone do funkcjonowania zdrowej kończyny. Przy doborze odpowiednich elementów protezy oraz konstrukcji leja bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

wzrastanie kręgosłupa

korekcyjny wpływ gorsetu na ustawienie kręgosłupa w trakcie procesu wzrostu wpływający na utrwalenie samej korekcji

ruchy klatki piersiowej w trakcie procesu oddychania

korekcja gorsetem asymetrii klatki piersiowej w trakcie oddychania

repozycja architektury mięśniowej

przywrócenie prawidłowego przebiegu struktur mięśniowych

efekt antygrawitacyjny

aktywizacja układu posturalnego w prawidłowej orientacji przestrzennej

Procedura wykonania indywidualnego gorsetu ortopedycznego

Każdy pacjent wykonując ortezy spotyka się z nami dwa razy

1. Konsultacja pacjenta- badanie kliniczne
- dobór gorsetu
2 Pobranie miaryw celu wykonania gorsetu na miarę konieczne jest pobranie miary gipsowej wiernie odwzorowującej układ tułowia pacjenta
3 Indywidualna korekcja miary oraz projektowanie gorsetu.Kilka dni po przymiarce, paczka z nowymi ortezami trafia do pacjenta.
4 Przymiarka i odbiór zaopatrzenia.- badanie kliniczne
- dobór gorsetu
5 Wizyty kontrolne.w celu wykonania gorsetu na miarę konieczne jest pobranie miary gipsowej wiernie odwzorowującej układ tułowia pacjenta

Na skuteczność leczenia gorsetem wpływ ma wiele czynników, są to:

wiek pacjenta

wielkość i elastyczność skrzywienia

czas stosowania gorsetu ( ilość h/dobę)

moment stosowania – pokwitaniowy skok wzrostowy