ORTEZA GRAFO – obejmuje stopę, staw skokowy i goleń. Stosuje się ją w przypadku niepełnego wyprostu w stawie kolanowym, pod warunkiem że jesteśmy w stanie biernie doprowadzić do pełnego wyprostu w tym stawie przy jednoczesnym ustawieniu stopy w kącie 90 stopni względem podudzia. Efektem działania GRAFO jest uzyskanie pełnego wyprostu w stawie kolanowym i korekcja deformacji stopy co jest nieodzowne podczas nauki chodu.

GRAFO najczęściej stosowane jest w przypadku:

niedowładu spastycznego w przebiegu Mózgowego Porażenia Dziecięcego

niedowładu wiotkiego w przebiegu Przepukliny Oponowo-Rdzeniowej

osłabionej sile mięśniowej prostowników stawu kolanowego

Nasze realizacje