ORTEZA KAFO – jest to aparat obejmujący całą kończynę dolną, stabilizujący staw kolanowy i skokowy. W zależności od zaleceń lekarza stawy w aparacie mogą być ruchome w dowolnej konfiguracji, co daje możliwość zastosowania w bardzo dużej liczbie przypadków.

KAFO najczęściej stosowane jest w przypadku:

Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Przepukliny Oponowo-Rdzeniowej

stabilizacji uszkodzeń ortopedycznych

wad stawu kolanowego

stawów rzekomych

choroby Heinego Medina

skrótów kończyn

Nasze realizacje