PIONIZATOR – aparat stosowany podczas wczesnej pionizacji. Jego konstrukcja pozwala na stabilne przyjęcie i utrzymanie pozycji wyprostnej oraz korekcję postawy całego ciała.

PIONIZATOR najczęściej stosowany jest w przypadku:

Uszkodzeń rdzenia kręgowego od poziomu L5

Mózgowego Porażenia Mózgowego

Przepukliny Oponowo-Rdzeniowej

Dystrofii mięśniowej

pionizator

Nasze realizacje